Spočítejte si
Jednotkové složky cen BEZ Regulovaných pevných plateb*
Spotřeba MWh / rok Kč / MWh Kč / měsíc
7,56 - 15 MWh 580 Kč 0 Kč
15 - 20 MWh 572 Kč 0 Kč
20 - 25 MWh 571 Kč 0 Kč
25 - 40 MWh 566 Kč 0 Kč
40 - 50 MWh 561 Kč 0 Kč
50 - 630 MWh 550 Kč 0 Kč
↑ ↑ ↑ ↑
tyto ceny ovlivňuje obchodník
↑ ↑ ↑ ↑
tyto ceny ovlivňuje obchodník
* Regulované pevné ceny - určené dle platného a účinného cenového rozhodnuti Energetického regulačního úřadu. Stejné bez ohledu na volbu dodavatele plynu. Uvedená cena Kč/MWh je bez DPH.

   
Přihlásili jsme se k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem ERÚ.
 

Jak to funguje?

Je to velice jednoduché: uzavřením smlouvy o zajištění dodávky plynu nám udělíte souhlas s registrací plynoměru na naši obchodní společnost. Plynoměr přejde do naší správy a díky tomuto administrativnímu kroku lze Vaši spotřebu plynu sloučit se spotřebou ostatních. 

Sdružujeme odběrná místa všech našich zákazníků. Nabízíme Vám možnost připojit se k naší síti odběratelů a díky této kupní síle pro sebe získat naprosto exkluzivní cenu a jedinečné podmínky garantované smlouvou bez závazků.

Dodávky plynu probíhají v souladu s Energetickým zákonem, naše společnost je držitelem licence na obchod s plynem a navíc jsme se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka vydaným Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Přidejte se k nám - snadno, ve třech krocích.

Uzavřít smlouvu online

ZÁKAZNÍCI O NÁS

Otázky a odpovědi

Jak mám začít odebírat plyn od vaší společnosti?

zacatekNejjednodušší je sjednat smlouvu online. Po vyplnění všech údajů a odeslání Vám na uvedenou emailovou adresu zašleme potvrzené dokumenty. Jakmile od Vás obdržíme podepsané smlouvy s požadovanými dokumenty, zahájíme potřebné kroky ke změně dodavatele. Případně se u nás můžete zastavit osobně.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?

Změna dodavatele a průběh tohoto procesu záleží na obchodních podmínkách vašeho současného dodavatele. V naprosté většině případů smluv na dobu NEURČITOU to budou tři měsíce výpovědní lhůty, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď přijata.

 

U smlouvy na dobu URČITOU je potřeba dodržet termín ke kterému lze smlouvu vypovědět. V případě, že si nevíte rady, zavolejte nám a když to bude jen trochu možné, zjistíme jak dlouho by změna dodavatele trvala ve Vašem případě.

Proč s vámi musím uzavřít Smlouvu o správě měřícího zařízení?

Naše společnost provozuje službu 123ušetři.cz za podmínek, které jsou specifikovány Smlouvou o dodávce plynu a Smlouvou o správě.

 

Jde o to, že plynoměr u distributora přepíšeme na naší obchodní společnost a tím ho získáme do správy, připojíme jej k našim dalším spravovaným plynoměrům a tím zajistíme lepší cenové/dodací podmínky pro nás jako společnost a Vás jako našeho zákazníka.

Je s přepisem plynoměru spojeno nějaké riziko pro mě jako odběratele?

Připouštíme, že tento nový způsob prodeje plynu může znít komplikovaně, ale v praxi se není čeho bát. Dodávky plynu probíhají v souladu s Energetickým zákonem a naše společnost je držitelem licence na obchod s plynem.

Jak přepíšu plynoměr zpět na sebe když s vaší společností ukončím smlouvu?

K přepisu zpět na Vás dojde automaticky, k prvnímu dni zahájení dodávek od nového dodavatele. Jedná se o administrativní úkon, který se provádí vždy, když se mění dodavatel. Nový dodavatel na základě plné moci, kterou mu udělíte, požádá distributora o tzv. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě k datu zahájení dodávek již Vaším jménem.

Co když vaše společnost ukončí činnost a nebo zkrachujete, zůstanu bez plynu?

Bez dodávek nikdy nezůstanete. I kdybychom jako  Váš dodavatel zkrachovali, máte ze zákona na dodavatele právo. V této situaci by Vám zajistil odběr tzv. „dodavatel poslední instance“. Jedná se o dominantního dodavatele na Vašem území, který Vám bude dodávat zemní plyn po dobu, než si vyberete nového dodavatele.

VYSVĚTLIVKY

SKLADBA CENY

Cena za dodaný zemní plyn uvedená jako Kč/MWh obsahuje i platbu za distribuci plynu a DPH.

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU

Kategorie maloodběratel (odběr na IČ) podléhá dani ze zemního plynu ve výši 30,60 Kč/MWh nad rámec ceny uvedené v ceníku jako Kč/MWh. Daň ze zemního plynu.

VYSVĚTLENÍ DALŠÍCH POJMŮ A ZKRATEK

MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

m3 = metr krychlový (1 m3 ~ 0,01055 MWh = 10,55 kWh)

EIC - jednoznačná identifikace odběrného místa nezávislá na dodavateli plynu; tedy v rámci celé ČR.

VÝPOČET SPOTŘEBY A PŘEVOD Z m3 NA MWh

Spotřeba v m3 x Objemový koeficient x Spalné teplo (kWh/m3) = spotřeba v MWh

(příklad: 1863m3 x 0,9680 x 10,685 = 19,269 MWh)

VYSVĚTLIVKY K ÚDAJI O ZPŮSOBU ODEČTU

N - odečet dodavatele, S - odečet zákazníkem, O - odhad odečtu, D - doúčtování spotřeby

FAKTURA JE DAŇOVÝM DOKLADEM

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, o dani z plynu.

P&M true family, s.r.o., Praha 9, Sokolovská 1605/276, PSČ 190 00, IČ 03877094, DIČ CZ03877094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239410; číslo licence na obchod s plynem: 24153330; číslo registrace u OTE: 31641

PORUCHOVÁ LINKA

1239

Je cena uvedená ve vašem ceníku opravdu konečná?

Ano. Cena, kterou uvádíme v ceníku jako Kč/MWh je konečná a včetně všech poplatků, které jsou spojeny s dodávkou plynu do Vašeho odběrného místa. Pouze v případě, že by Vaše odběrné místo bylo vedeno jako firemní odběr (odběr na IČ), je nutné k této ceně přičíst ještě daň z plynu ve Výši 30,60 Kč/MWh.

Přecházím k vaší společnosti. Kdy mám začít platit zálohy a na jaký účet?

Zálohy se hradí na účet 27123123 / 2010, variabilní symbol je vždy číslo Vaší smlouvy. Veškeré podklady k platbám, spolu s daty splatností jednotlivých záloh, Vám budou zaslány v prvním týdnu po zahájení dodávek od naší společnosti.

Proč mi přišlo vyúčtování pouze za část roku?

Pokud jste měnil/a dodavatele, je běžné, že Vám přijde vyúčtování za kratší období. Distributor provádí odečty měřidla ve Vašem odběrném místě každý rok ve stejné období. Změna dodavatele na toto období nemá vliv. Dodavatel je povinen vyúčtovat každý odečet měřidla, který od distribuce obdrží. Příklad: Distributor provede odečet měřidla ve Vašem odběrném místě každý rok v březnu. Od nového dodavatele odebíráte od listopadu. Původní dodavatel Vám tedy vystaví konečné vyúčtování za období od března do října. Nový dodavatel Vám vystaví vyúčtování za zbylé období, tzn. od listopadu opět do března, kdy distribuce provedla odečet. Součet období těchto dvou vyúčtování Vám dá dohromady vyúčtování celého roku.

O nás

P&M true family, s.r.o., již třetím rokem provozuje službu 123ušetři.cz, prostřednictvím které tato společnost zajišťuje dodávky zemního plynu na území celé ČR.

Spojit mnoho malých odběratelů, aby dosáhli na velkou slevu, není nový nápad. Víme, že už několik let běží různé internetové aukce, ale výsledkem těchto projektů je většinou standardní smlouva mezi dodavatelem a jednotlivcem, a ten je vždy odkázán na obchodní podmínky konkrétního dodavatele.

My jsme chtěli vytvořit něco nového. Jednoduchý způsob, jak dosáhnout na zajímavé ceny a zároveň všem nabídnout férové podmínky bez závazků. Proto jsme podstoupili veškeré legislativní kroky k tomu, abychom mohli fungovat jako obchodník s plynem a vytvořili službu 123ušetři.cz. Tato služba je elegantním řešením pro každého, komu není jedno, za jakých podmínek zemní plyn odebírá a kolik za to platí.

Naším cílem je být vhodnou alternativou vždy, když hledáte nové možnosti.

Spokojených zákazníků

V prvním roce ušetřilo celkem
6 258 980,– Kč

Vložit dotaz

    [recaptcha size:compact]

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva