Ke stažení

Licence pro obchod s plynem 2015

Etický kodex obchodníka

Smlouva o zajištění dodávky plynu

Zásady ochrany osobních údajů

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

V tomto seznamu najdete informace a rady ze světa energií.

Vysvětlivky

levne

SKLADBA CENY

Cena za dodaný zemní plyn uvedená jako Kč/MWh obsahuje i platbu za distribuci plynu a DPH.

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU

Kategorie maloodběratel (odběr na IČ) podléhá dani ze zemního plynu ve výši 30,60 Kč/MWh nad rámec ceny uvedené v ceníku jako Kč/MWh. Daň ze zemního plynu.

VYSVĚTLENÍ DALŠÍCH POJMŮ A ZKRATEK

MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

m3 = metr krychlový (1 m3 ~ 0,01055 MWh = 10,55 kWh)

EIC – jednoznačná identifikace odběrného místa nezávislá na dodavateli plynu; tedy v rámci celé ČR.

VÝPOČET SPOTŘEBY A PŘEVOD Z m3 NA MWh

Spotřeba v m3 x Objemový koeficient x Spalné teplo (kWh/m3) = spotřeba v MWh

(příklad: 1863m3 x 0,9680 x 10,685 = 19,269 MWh)

VYSVĚTLIVKY K ÚDAJI O ZPŮSOBU ODEČTU

N – odečet dodavatele, S – odečet zákazníkem, O – odhad odečtu, D – doúčtování spotřeby

FAKTURA JE DAŇOVÝM DOKLADEM

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 261/2007 Sb., část čtyřicátá pátá, o dani z plynu.

P&M true family, s.r.o., Praha 9, Kolbenova 607/20, PSČ 190 00, IČ 03877094, DIČ CZ03877094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239410; číslo licence na obchod s plynem: 24153330; číslo registrace u OTE: 31641

PORUCHOVÁ LINKA

1239